Bedrijfsbegeleiding

Onze topprioriteit

Bedrijfsbegeleiding

Met periodieke en gerichte bedrijfsbegeleiding houdt u een vinger aan de pols. Onze dierenartsen verdiepen zich actief in de melkveebedrijven die ze begeleiden. Op het niveau van de koppel kijken we naar diergezondheid en vruchtbaarheid. Afhankelijk van uw doelstellingen besteden we speciale aandacht aan vruchtbaarheid, uiergezondheid, transitiemanagement, klauwgezondheid, infectieziekten en/of jongveeopfok. U bepaalt de doelstellingen, wij helpen u om ze te realiseren.

Op moderne melkveebedrijven verplaatst diergeneeskunde zich meer en meer naar bedrijfsdierengeneeskunde. Bij periodieke bedrijfsbegeleiding gaat veel aandacht uit naar het koppel, naar het voorkomen van ziekte en het tijdig bijsturen als de bedrijfsresultaten achterblijven bij de doelstellingen. Monitoren van kengetallen zorgt ervoor dat we gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen in een vroeg stadium herkennen en dat we problemen kunnen oplossen voordat ze groot of groter worden.

Bedrijfsbezoeken volgens vast patroon

Bedrijfsbezoeken vinden, afhankelijk van de bedrijfsgrootte en in overleg met de melkveehouder, eens per week tot eens per zes weken plaats. Ze verlopen volgens een vast patroon.
Aan de orde komen attentiekoeien, kengetallen en een algemene ronde over het bedrijf.

Analyse kengetallen

Samen met de veehouder loopt de dierenarts de belangrijkste productie-, uiergezondheids– en vruchtbaarheidskengetallen langs. Die vergelijken we met de bedrijfsdoelstellingen. Blijven de resultaten achter, dan gaan we op zoek naar de oorzaak en de oplossing.

Koeien attentielijsten onderzoeken

Aan de hand van de dieradministratie maken we een lijst van koeien die door de 1-op-1 dierenarts onderzocht moeten worden. Dat kan gaan om vers gekalfde koeien, zieke koeien, kreupele koeien of koeien die witvuilen. Ook koeien die niet tochtig zijn gezien, koeien die afwijkend gekalfd hebben of aan de nageboorte zijn blijven staan kunnen ter controle worden onderzocht. Koeien die vier tot acht weken drachtig kunnen zijn kunnen worden gescand op drachtigheid evenals koeien die meer dan drie keer werden geinsemineerd.

Ook aandacht voor stal en conditie

Tijdens het bedrijfsbezoek let de dierenarts ook op andere bedrijfsaspecten: de stal, het stalklimaat, de hygiëne in de melk- en afkalfstal, de conditie van de koeien, de uiers, de poten, de rantsoenen van melkgevende en droogstaande koeien en de pensvulling.

Jongveeopfok optimaliseren

Bij het jongvee kijken we naar conditie en groei, naar voeding, diarree en hoesten. Vaak combineren we het bedrijfsbezoek met het onthoornen van kalveren, het vaccineren tegen infectieziekten bijvoorbeeld pinkengriep, IBR of BVD of het nemen van bloed- en/of mestmonsters voor onderzoek.

Actielijst en voortgang

Naar aanleiding van het bedrijfsbezoek maken melkveehouder en dierenarts een actielijst. Bij een volgend bedrijfsbezoek bespreken we de voortgang. Tussentijds houden we contact via telefoon of whatsapp. Zo zorgen we samen dat we tot het gewenste resultaat komen.

Jongveeopfok optimaliseren

Bij het jongvee kijken we naar conditie en groei, naar voeding, diarree en hoesten. Vaak combineren we het bedrijfsbezoek met het onthoornen van kalveren, het vaccineren tegen [link naar pagina infectieziekten] infectieziekten bijvoorbeeld pinkengriep, IBR of BVD of het nemen van bloed- en/of mestmonsters voor onderzoek.

Maatwerk per bedrijf

Bedrijfsbegeleiding is maatwerk. Wat wil de melkveehouder bereiken en waarop wil hij sturen? Op basis van die wensen en ambities maken we samen een plan van aanpak en stellen we prioriteiten vast. Daarna gaan we aan de slag. Weten wat Rundveedierenartsen Wolvega voor u kunnen betekenen? Neem dan contact ons op voor een afspraak met een van onze gespecialiseerde dierenartsen.

Beoordelingen

Onze klanten aan het woord

Elke dag zetten wij dat stapje extra om verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Wij zijn pas tevreden als onze veehouders dat ook zijn. En wie kunnen daar beter over vertellen dan zijzelf?

Hele fijne kliniek betaalbaar en betrouwbaar met fijne werknemers

    Jacoba Schieving

    Rundveedierenartsen Wolvega is een kliniek die veel samenwerkt met andere bedrijven die ook op mijn bedrijf komen. Waardoor ik snel en adequaat kan schakelen met als resultaat gezonde koeien.

      Romke Hettinga