Rundveevoeding en transitiemanagement

De beste zorgen

Transitiemanagement optimaliseren

Een optimale transitie is bepalend voor een goede start van de nieuwe lactatie. Optimaliseren van voeding, huisvesting en diermanagement is maatwerk. De transitiefase luidt voor de koe de nieuwe lacatatie in. Aandoeningen als melkziekte, slepende melkziekte, lebmaagverplaatsing, uierontsteking, voedingsstoornissen of aan de nageboorte blijven staan en vruchtbaarheidsstoornissen vinden hun oorsprong vaak in suboptimale transitie. Tijdens deze kritische periode is het dus belangrijk om de koeien op alle fronten goed in de gaten te houden.

Droogstand optimaliseren

Om het transitiemanagement te optimaliseren en transitie-aandoeningen te voorkomen, kijken we naar de koeien, de stal en de data. Daarbij besteden we aandacht aan:

Op basis van de bevindingen en de doelstellingen van de veehouder stellen we een plan van aanpak voor, op maat voor het bedrijf. Daarmee gaan we samen aan de slag. En we gaan door totdat de veehouder tevreden is.

Heeft u vragen over transitiemanagement of voeding van melkvee, dan kunt u contact met ons opnemen.

Beoordelingen

Onze klanten aan het woord

Elke dag zetten wij dat stapje extra om verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Wij zijn pas tevreden als onze veehouders dat ook zijn. En wie kunnen daar beter over vertellen dan zijzelf?

Hele fijne kliniek betaalbaar en betrouwbaar met fijne werknemers

  Jacoba Schieving

  Rundveedierenartsen Wolvega is een kliniek die veel samenwerkt met andere bedrijven die ook op mijn bedrijf komen. Waardoor ik snel en adequaat kan schakelen met als resultaat gezonde koeien.

   Romke Hettinga

   Uw klantenportaal

   Altijd alle gegevens bijelkaar

   Alle veterinaire informatie over uw bedrijf online, zoals logboeken, visiteformulieren, labuitslagen, vaccinatie herinneringen en facturen.