Vruchtbaarheid

Wij helpen graag

Vruchtbaarheid optimaliseren

Koeien op tijd drachtig krijgen is en blijft belangrijk voor een rendabel melkveebedrijf. Onze dierenartsen werken samen met de melkveehouder aan hetzelfde doel.

Belangrijk voor de continuïteit op het melkveebedrijf is de vruchtbaarheid. Afvoer van guste koeien of een verhoogd gemiddeld aantal lactatiedagen in het koppel, zijn belangrijke kengetallen die van invloed zijn op het rendement van een bedrijf. Door er kort op te zitten en structuur aan te brengen in je vruchtbaarheidsaanpak hou je grip op de vruchtbaarheid van je koeien. Samen met jou als melkveehouder willen we graag jouw doel op het gebied van vruchtbaarheid realiseren. Met duidelijke doelen geformuleerde doelen maken we samen met jou een plan maken hoe je deze doelen praktisch in de stal gaat realiseren.

Afgelopen jaren zien we een trend dat periodieke controle van verse koeien en het scannen van koeien voor tocht en dracht leidt tot betere grip op de vruchtbaarheid en uiteindelijk tot een beter rendement van het bedrijf. Hoe ziet vruchtbaarheidsbegeleiding op een melkveebedrijf er in de praktijk uit?

Scannen van koeien

Afhankelijk van het gestelde doel kun je er voor kiezen om je koeien te laten scannen met een interval van 1 tot 6 weken. Hoe korter het interval, hoe korter je er op zit bij je koeien, waardoor de kans op het uitlopen van de koeien af zal nemen. De laatste jaren zien we een toenemende behoefte bij veehouders om zelfs iedere week of om de week de koeien te laten scannen. Om dit efficiënt en praktisch te laten verlopen gebruiken we de software van Vetwerk als hulpmiddel.

Verse Koeien Check

Een belangrijk onderdeel in het vroegtijdig herkennen van attentiekoeien is de Verse Koeien Check. Hierbij worden alle verse koeien in de eerste 2-3 weken na afkalven onderzocht op onder andere ketose, de status van de baarmoeder en status van de mest. Wanneer we afwijkingen zien, kun je vroegtijdig ingrijpen waardoor de koeien na jouw vrijwillige wachtperiode er weer helemaal klaar voor zijn om te worden geïnsemineerd. Ook hierbij kan Vetwerk een handig hulpmiddel zijn.

Wat is Vetwerk?

Vetwerk is een handige software tool die u ontzorgt in uw vruchtbaarheidsaanpak. Vetwerk kan koppelen met alle meest voorkomende managementpakketten. Voor ieder bedrijfsbezoek kun je met behulp van Vetwerk makkelijk werklijsten uitdraaien en kun je tijdens het bedrijfsbezoek op de tablet direct de bevindingen invoeren tijdens het scannen of tijdens de Verse Koeien Check en laten verwerken. Hierdoor kun je efficiënt werken en breng je structuur aan in je bedrijfsbezoek.

Beoordelingen

Onze klanten aan het woord

Elke dag zetten wij dat stapje extra om verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Wij zijn pas tevreden als onze veehouders dat ook zijn. En wie kunnen daar beter over vertellen dan zijzelf?

Hele fijne kliniek betaalbaar en betrouwbaar met fijne werknemers

    Jacoba Schieving

    Rundveedierenartsen Wolvega is een kliniek die veel samenwerkt met andere bedrijven die ook op mijn bedrijf komen. Waardoor ik snel en adequaat kan schakelen met als resultaat gezonde koeien.

      Romke Hettinga