Chirurgie

Vele jaren ervaring

Chirurgie

Kleine chirurgische ingrepen, zoals leverbiopt, lebmaagscopie of het verwijderen van een tyloom, kunnen de levensduur van melkkoeien al verlengen. 

Leverbiopt

We willen dat koeien een hogere levensproductie halen. Streven naar een hoge levensproductie betekent ook oudere koeien nog een extra kans geven. Het loont om daarin te investeren. Een hoge levensproductie betekent ook minder jongvee opfokken. Daarmee bespaart u op opfokkosten die al gauw tussen één en drie cent per liter melk liggen.

De kleinste deeltjes in het rantsoen kunnen namelijk een grote impact hebben op de levensduur. Middels leverbiopten kunnen we direct én betrouwbaar nagaan hoe de mineralentoestand van de veestapel is.

Lebmaagscopie

Een lebmaagscopie (kijkoperatie bij lebmaagverplaatsing/lebmaagdraaiing) is een ingreep met een hoge slagingskans en met een lage impact voor de koe. Na zo’n scopie kan ze de draad van de productie snel weer oppakken en zo vlot nog een paar lactaties langer meegaan.

Tyloom verwijderen

Een ander voorbeeld van een levensverlengende ingreep: het verwijderen van een tyloom. Een investering in de klauwgezondheid die u met rente terugkrijgt doordat de koeien ouder worden.

Beoordelingen

Onze klanten aan het woord

Elke dag zetten wij dat stapje extra om verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Wij zijn pas tevreden als onze veehouders dat ook zijn. En wie kunnen daar beter over vertellen dan zijzelf?

Hele fijne kliniek betaalbaar en betrouwbaar met fijne werknemers

    Jacoba Schieving

    Rundveedierenartsen Wolvega is een kliniek die veel samenwerkt met andere bedrijven die ook op mijn bedrijf komen. Waardoor ik snel en adequaat kan schakelen met als resultaat gezonde koeien.

      Romke Hettinga