Over ons

Wij zijn uw partners in de diergezondheid en geven u graag advies op maat

Melkvee goed laten gedijen en rendabel boeren begint met gezonde koeien die lang meegaan. Met een 100% rundveeteam staan Rundveedierenartsen Wolvega melkveehouders bij om hun koppelmanagement onder praktijkomstandigheden te optimaliseren. Voor een gezonde veestapel en een gezond melkveebedrijf.

Over ons

Hoe komen we tot dit resultaat?

Rundveedierenartsen Wolvega
werken daarvoor vanuit drie kernwaarden.

Samen

Samen met de veehouder loopt de dierenarts de belangrijkste productie-, uiergezondheids– en vruchtbaarheidskengetallen langs. Die vergelijken we met de bedrijfsdoelstellingen. Blijven de resultaten achter, dan gaan we op zoek naar de oorzaak en de oplossing.

Korte lijnen

Het optimale uit een melkveestapel halen begint met koeien gezond en vruchtbaar houden, zodat ze lang meegaan. Dat begint met goed naar koeien kijken, koedata analyseren en luisteren naar de observaties en intuïtie van de veehouder. Rundveedierenartsen Wolvega houden daarbij de lijnen kort om te zorgen dat alle informatie samenkomt, van de veehouder, van de collega’s op de dierenartsenpraktijk en van andere erfbetreders. Zo zorgen we dat we samen met de melkveehouder adequaat en snel kunnen schakelen. Voor gezonde koeien.

Maatwerk

Elk melkveebedrijf is uniek. Diergezondheid is dan ook maatwerk, afgestemd op de specifieke bedrijfsomstandigheden en de persoonlijke doelstellingen van de melkveehouder. De vinger leggen op het probleem, of vaak een samenspel van kleine dingen die net niet optimaal verlopen, kost tijd en moeite. Rundveedierenartsen
Wolvega gaan samen met de melkveehouder net zo lang door totdat het lekker loopt en de veehouder tevreden is. Voor een gezond bedrijf.