Blauwtong update

Gezondheid

Blauwtong heeft in onze regio behoorlijk huisgehouden de afgelopen maanden. De verscheidenheid van klachten was groot. Zo was de schade op de meeste bedrijven beperkt van enkele positieve dieren die minder melk gaven tot aan bedrijven met veel zieke dieren en sterfte. Wat wij hierbij zagen is dat bij de bedrijven waar de schade het grootst was, dit over het algemeen bedrijven waren die lang en fanatiek geweid hebben.

Op ongeveer de helft van onze melkveebedrijven hebben we onderzoek gedaan op het Blauwtongvirus bij de melkkoeien. Van de onderzochte bedrijven was 75% positief op Blauwtong. Vermoedelijk is het aantal besmette bedrijven in de praktijk hoger, aangezien niet iedereen onderzoek heeft laten uitvoeren.

Afgelopen maand werd het al rustiger qua nieuwe Blauwtonginfecties, vanwege de verminderde activiteit van de knut. Zodra de temparturen in het voorjaar zullen stijgen, zullen ook de knutten gaan toenemen. Hopelijk is er tegen die tijd een vaccin beschikbaar dat onze herkauwers kan beschermen.

Waar nog op te letten / het vervolg

Afgelopen maanden zijn we veel koeien tegenkomen die zeer gevoelig liepen door blauwtong. Een heel aantal van deze koeien bleef gevoelig lopen ondanks dat de blauwtonginfectie al voorbij was. In enkele van deze gevallen zijn we koeien tegengekomen met flinke zoolbloedingen/zoolzweren. Het is raadzaam om bij koeien die na blauwtong nog steeds gevoelig lopen de klauwen te controleren en te bekappen, mocht dit nog niet gebeurd zijn.

Daarnaast zijn er nog een aantal vraagtekens wat de na-effecten van de infecties zullen zijn. Veel informatie is er wel bekend over het Blauwtong type 8 wat in 2006 in Nederland rondging. Op basis hiervan is het vermoeden dat koeien die een Blauwtonginfectie doorgemaakt hebben levenslang antistoffen hebben. Dit betekent dat bij eventuele herinfectie er geen of veel minder klinische verschijnselen optreden en geen sterfte. Wat het effect op de vrucht in de baarmoeder is geweest is nog niet bekend. Het is mogelijk dat deze afwijkingen gaan vertonen. Hier moet echter meer onderzoek naar gedaan worden. Mocht u kalveren hebben die doodgeboren worden of kort na de geboorte sterven zonder duidelijk oorzaak, neem dan contact op voor eventueel verder onderzoek.

Mocht u een dekstier bij uw koeien of jongvee hebben rondlopen is het mogelijk dat deze gedurende zo’n 2 maanden na infectie onvruchtbaar is. Houdt hier rekening mee met uw verwachtingen op het gebied van vruchtbaarheid.

Het is inmiddels ook te onderzoeken of dieren antistoffen hebben tegen Blauwtong. Dit kan doormiddel van bloedonderzoek bij individuele dieren of via tankmelk om dit op koppelniveau te bepalen. De tankmelk zal positief zijn als meer dan 5% van de koppel een infectie heeft doorgemaakt.

Geplaatst door:

Deel bericht:

Rundveedierenartsen Wolvega

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u gemakkelijk direct contact opnemen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Volg ons