Tips bij voeren van ruwvoer

Algemeen

Als melkveehouder wilt u gezonde koeien. Dat kan alleen door elke dag fris en lekker voer te voeren.

De herkauwende koe kan alleen gezond blijven als de pens continu in beweging blijft om de vluchtige vetzuren (azijnzuur, propionzuur en boterzuur) via de penswand af te geven aan het lichaam. Hierdoor kan de pensinhoud en darminhoud niet te zuur worden (>pH 6) en blijven de vele pensbacteriën in leven om te werken voor de koe en kunnen ze zich vermenigvuldigen. Hierdoor krijgt de koe alles binnen wat ze nodig heeft, kan ze groeien en melk geven en heeft maximale weerstand.

  1. Uitkuilen ruwvoer

Bij het uitkuilen van ruwvoer of ingekuild bijproduct moet voor elke voerbeurt eerst worden gecontroleerd of er schimmel of broei aanwezig is. Bij een hevige regenbui kan het voer op het snijvlak bedorven zijn. Dit voer moet dan eerst worden verwijderd en naar de mesthoop worden afgevoerd. Na elke voerbeurt moet ook het losse voer voor de kuil worden opgeruimd. Als het losse voer blijft liggen dan gaan vogels ermee spelen; het gaat zeer snel broeien en schimmelen en dit vieze voer mag niet bij het frisse voermengsel worden ingemengd; dan gaat al het gemengde voer supersnel broeien tot wel boven de 40 graden Celsius.

 

  1. In de mengwagen (indien aanwezig)

Wekelijks moet worden gecontroleerd of de messen scherp zijn, niet zijn afgebroken en of ze niet verbogen of krom zijn getrokken. Oudere messen breken makkelijk af en deze kleine metaalstukjes komen dan vlot in de koe waardoor de koe scherp-in oploopt. Omdat er nog steeds veel koeien scherp in krijgen, is het raadzaam om de voermengwagen van een magneet te voorzien. Hierdoor worden veel ijzerdeeltjes weggevangen uit het voer.

 

  1. Water toevoegen

Regelmatig wordt een hoeveelheid water aan het mengsel toegevoegd. Dit wordt gedaan om bij een droogmengsel het meel te laten plakken en beter te verdelen. Koeien zouden hierdoor minder goed kunnen selecteren. Soms is er meer effect te verwachten om het ruwvoer minder droog (dus sneller van het land) in te kuilen en geen water toe te voegen.

 

  1. Opname veevoer

Alleen smakelijk en fris voer wordt graag gegeten door koeien. Voerresten zijn vies en bederven het hele mengsel als ze blijven liggen: maak dus dagelijks de voerbak schoon voor het voeren. Het voer blijft, zeker bij warm en vochtig Nederlands weer, alleen fris door altijd twee keer daags te voeren. Naast tweemaal daags voeren is het vaker per dag en nacht aanschuiven van het voer een garantie voor hoge dagelijkse voeropname.

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat een goed uitgerekend rantsoen nog geen garantie is voor gezonde koeien maar dat juist een optimaal voermanagement de preventie is tegen voerproblemen en een matige melkproductie bij uw koeien.

Mocht u willen filosoferen over ruwvoer management dan dat altijd in overleg met uw voerman en uw dierenarts met als resultaat koeien met de hoge weerstand.

Geplaatst door:

Deel bericht:

Rundveedierenartsen Wolvega

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u gemakkelijk direct contact opnemen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Volg ons