Aandachtspunten bij monstername Bacteriologisch onderzoek melk

Gezondheid,Algemeen

Een Bacteriologisch Onderzoek van melk is een prima hulpmiddel om de veroorzaker van uiergezondheidsproblemen op te sporen. Een voorwaarde is wel dat u het melkmonster op de juiste manier en op het juiste moment neemt. In het afgelopen jaar ging dat bij bijna een derde van de onderzochte monsters niet goed. We zetten een aantal aandachtpunten voor u op een rij.

In het afgelopen jaar zijn er bij ons in de praktijk 579 melkmonsters ingeleverd. Hiervan constateerden we bij 10,2% van de ingeleverde monsters ‘mengflora’ en bij 20,6% ‘geen groei’. Deze onderzoeken leveren daarmee niet het gewenste resultaat. Dat is jammer omdat het met een goede monstername kan worden voorkomen

Mengflora: monstername onzorgvuldig

Wanneer er op de uitslag ‘mengflora’ staat, betekent dit dat er in het melkmonster drie of meer verschillende soorten bacteriën zijn gevonden. Dit is meestal het gevolg van onzorgvuldige melkmonstername. Bijvoorbeeld geen goede desinfectie van de speenpunt, de koe trapt op moment van monstername, er is vuil in het buisje terecht gekomen of de monsters zijn onjuist bewaard of getransporteerd.

Aandachtspunten bij monstername

Voor een betrouwbare uitslag van het bacteriologisch onderzoek is het belangrijk dat de monstername zo steriel mogelijk gebeurt in de daarvoor bestemde melkbuisjes. Let op de volgende aandachtspunten:

  1. Draag schone melkershandschoenen.
  2. Melk de eerste stralen weg voor u het melkmonster neemt.
  3. Behandel droog voor en desinfecteer de speenpunt.
  4. Voorkom dat bij de monstername vuil of stof in het monsterbuisje komt.
  5. Lever de monsters zo snel mogelijk in na monstername: u kunt melkmonsters tot 24 uur in de koelkast bewaren. Als het langer dan 24 uur duurt voordat u de melkmonsters naar de praktijk brengt, is het beter om de melkmonsters in te vriezen.

Geen groei: tal van oorzaken

De uitslag ‘geen groei’ betekent dat in de bewuste test de mastitiskiemen waarop is onderzocht niet zijn gegroeid. Daar kunnen meerdere verklaringen voor zijn:

  1. Geen mastitiskiemen aangetoond; in het melkmonster zitten geen mastitiskiemen.
  2. In het melkmonster zitten groei remmende stoffen (antibiotica).
  3. Er zit (te) veel tijd tussen eerste symptomen van mastitis en de monstername. Hoe eerder de monstername, hoe beter de verantwoordelijke kiem geïsoleerd kan worden.
  4. Het kan zijn dat de verwekkende kiem niet in de test wordt meegenomen. Bij standaard bacteriologisch onderzoek wordt het melkmonster niet op alle mogelijke mastitiskiemen onderzocht, maar op de meest voorkomende.

Geplaatst door:

Deel bericht: