Hoe staat het met de gras- en maïskuilen van dit jaar?

Algemeen,Gezondheid

Als team zijn we half november door Martin Brandsma en Jarig Jan Odinga van Fuite bijgepraat over de kwaliteit van de gras- en maiskuilen van dit jaar. Wat zijn opvallende zaken en wat kan dat betekenen voor diergezondheid op uw bedrijf?

Na een zonnige en droge maand maart en vervolgens volop neerslag begin april, kon er dit jaar vroeg worden gemaaid. Door het mooie en groeizame weer kon de eerste snede en de tweede snede op tijd en onder prima omstandigheden ingekuild worden. Hierdoor is de kwaliteit van deze graskuilen erg goed.

Pas op voor veel suiker

De voorjaarskuilen hebben over het algemeen een hoog VEM-, DVE- en suikergehalte, maar het eiwitgehalte is vrij laag. Van deze kuilen zal goed gemolken kunnen worden met een hoge eiwitbenutting/laag ureumgehalte. Met name bij zeer suikerrijke kuilen zal opgepast moeten worden voor pensverzuring en dunne mest die kan leiden tot lebmagen, klauwproblemen, problemen met melkproductie en vruchtbaarheidsproblemen.

Maïskuilen van mindere kwaliteit

De uitslagen van de maiskuilen van dit jaar laten, zoals verwacht, een hoog drogestofgehalte en een lager zetmeelgehalte zien. Hierdoor valt de gemiddelde kwaliteit van maiskuilen dit jaar wat tegen in vergelijking met afgelopen jaren. De drogere maiskuilen zijn over het algemeen gevoeliger voor broei.

Droog en weinig zetmeel

Het maisseizoen van 2022 kenmerkte zich vooral door de zeer droge zomer. De droge omstandigheden en snelle afrijping zijn goed terug te zien in het drogestofgehalte van de maiskuilen van gemiddeld 41,1 procent. De droogte heeft ook invloed gehad op de kolfzetting met als gevolg een lager zetmeelgehalte dan gebruikelijk. Het gemiddelde zetmeelgehalte ligt op 336 g/kg ds. Dat is een stuk lager dan het langjarig gemiddelde van 361 g/kg ds.

Pas op voor broei

Droge maiskuilen zijn over het algemeen gevoelig voor broei. Dit komt vooral doordat een droog product moeilijk te verdichten is tijdens het inkuilen, waardoor de dichtheid van de kuil laag is. Wanneer de kuil wordt geopend, kan zuurstof makkelijker de kuil binnendringen met broei tot gevolg. Voor deze kuilen is het van belang om voldoende voersnelheid aan te houden (minimaal 1,5 tot 2 meter per week) om broei zo min mogelijk kans te geven.

Invloed op diergezondheid

Voor het komende jaar zijn weer genoeg aandachtspunten bij de kuilen die mogelijk invloed hebben op de diergezondheid op uw bedrijf. Mocht u vragen hebben over de kuilen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het rundvee team.

Geplaatst door:

Deel bericht: