Kreupele koeien kosten u klauwen met geld

Gezondheid

Kreupelheid bij uw koeien veroorzaakt grote schade op een melkveebedrijf. Denk hierbij aan schade die u direct herkent, zoals de kosten van een behandeling (klauwverzorging, blokjes, medicijnen, dierenartskosten, extra arbeid). Daarnaast is het ook indirect van invloed, zoals een verminderde melkproductie, een verminderde vruchtbaarheid en een vervroegde afvoer.

Te lang of te kort liggen

Koeien die kreupel zijn blijven te lang liggen, waardoor ze minder naar het voerhek gaan en minder vreten. Of koeien blijven juist te lang staan, waardoor er nog meer druk op de klauwen komt te staan, en de koe niet gaat liggen om melk te produceren. Een koe die eenmaal een keer kreupel is geweest, heeft meer kans om later weer kreupel te worden. Daarnaast is er 15% meer kans op minder genezing als de koe langer met de kreupelheid blijft lopen. Oftewel problemen met klauwen werken door in de productie, vruchtbaarheid, gezondheid en levensduur – het tast de gehele efficiëntie van de koe aan.

€122 per koe per jaar

Een koe met gezonde klauwen gaat juist vaker naar het voerhek, eet meer, en produceert daardoor gemiddeld 270 tot 574 kg meer melk per lactatie. Daarnaast is ze gemiddeld 1 maand sneller drachtig en zijn er minder inseminaties nodig per dracht. De kosten van verminderde klauwgezondheid op een gemiddeld bedrijf bedraagt ruim €122 per koe per jaar. Verbetering van klauwgezondheid draagt bij aan gezondere koeien, maar daarnaast ook aan beter dierwelzijn en arbeidsgemak op het bedrijf. De klauwen zorgen voor het halen van voer en brengen van melk.

Kreupelheid detecteren

De eerste stap om de klauwgezondheid op uw bedrijf te verbeteren is het in kaart brengen van de kreupele koeien en om deze te behandelen. Het in kaart brengen van de kreupele koeien kan aan de hand van de mobiliteitsscores. Op deze manier beoordeelt u hoe de koeien lopen en bewegen en hoeveel kreupele koeien er aanwezig zijn in uw koppel. Hoe lager de score hoe beter de klauwgezondheid van uw koeien. Over het algemeen zou er gestreefd moeten worden naar maximaal 10% dieren met een score 2 en 5% dieren met een score 3.

Klauwgezondheid levert geld op

Het uitvoeren van preventieve klauwverzorging is een investering in extra tijd. Maar elke koe regelmatig controleren op (vroege) tekenen van kreupelheid zorgt ervoor dat u nieuwe problemen in een vroeg stadium vaststelt op tijd actie kunt ondernemen. Zoals hierboven genoemd produceren koeien met gezonde klauwen meer melk. Waardoor u de investering in de extra tijd, weer terugverdient met extra afgeleverde melk. Een investering die het waard is voor de belangrijkste medewerkers op uw melkveebedrijf en waar wij u graag bij helpen.

Geplaatst door:

Deel bericht:

Rundveedierenartsen Wolvega

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u gemakkelijk direct contact opnemen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Volg ons